Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
Záhorský cykloorienťák 2024
2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Příspěvky a dotace

Obnova multifunkčního domu č.p. 6

V roce 2023 Olomoucký kraj finančně podpořil akci " Obnova multifunkčního domu č.p.6 " v rámci Programu obnovy venkova v Olomouckém kraje. Obci Soběchleby byla poskytnuta dotace ve výši Kč 600 000.

logopov-2023-2.jpglogo Olomoucký kraj.png

 

Soběchlebské hody včera a dnes 2023

V roce 2023 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Soběchlebské hody včera a dnes " , obci Soběchleby byla poskytnuta dotace ve výši

 30 000Kč.                

logo Olomoucký kraj.png

Pořízení stanu pro kulturní a společenské akce v obci Soběchleby

V roce 2023 Olomoucký kraj poskytl obci Soběchleby finanční prostředky ve výši Kč 35 000 na Pořízení stavu pro kulturní a společenské akce v obci Soběchleby.

logo Olomoucký kraj.png

 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Soběchleby

V roce 2023 získala obec Soběchleby z programu na podporu JSDH 2023 finanční podporu ve výši 15 000 Kč. Z této dotace byl pořízen pro výjezdovou jednotku: čtyřdílný nastavovací žebřík. 

Celková výše nákladů 25.773,-Kč

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 15.000,-Kč

logo Olomoucký kraj.png

 

Výstavba chodníku Soběchleby - směr Simře                                                 logo.png

Záměrem projektu je dobudování chybějící pěší komunikace na výjezdu z obce, směrem k osadě Simře a dál směrem na obec Žákovice. Nový chodník navazuje na přilehlý stávající chodník vedoucí do centra obce, a je tak vytvořena kompletní pěší komunikace spojující okraj obce s jeho centrem.

Projekt Výstavba chodníku Soběchleby - směr Simře je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017044

Termín realizace projektu: 2021–2022

 

 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Soběchleby logo Olomoucký kraj

Olomoucký kraj finančně podpořil příspěvkem z Programu obnovy venkova OLK 2022, dotační titul DT1 Podpora budování a obnova infrastruktury obce, akci ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Soběchleby ‘‘ ve výši 500.000,-Kč.

ochranna-znamka-pov-ok-2022 (2).jpg  logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Soběchleby

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2022 dotaci z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022. Z této dotace byly pořízeny pro výjezdovou jednotku: 3 ks hadic GH TITAN B75 20m KS NEON, 4 ks hadic Favorit C52 NEON se spojkami/20m. 

Celková výše nákladů 22.244,-Kč

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 13.900,-Kč

 

Soběchlebské hody včera a dnes 2021

logo Olomoucký krajV roce 2021 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu výdajů akce " Soběchlebské hody včera a dnes 2021

 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Soběchleby

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2021 dotaci z Programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Z této dotace bylo pořízeno pro výjezdovou jednotku: 1 ks zásahového oděvu, 1 ks zásahové přilby. 

Celková výše nákladů 22.999,-Kč

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 17.000,-Kč

 

Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti       logo Olomoucký kraj

Obec Soběchleby získala v roce 2020 dotaci z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v  Olomouckém kraji pro dotační titul Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti. Dotace byla použita na pořízení, montáž a zabudování kuchyňské linky včetně spotřebičů a příslušenství, dopravy a napojení na vnitřní rozvody.

Celková výše nákladů ………………………........ 170.519,-Kč  

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou ..... 119.000,-Kč

 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Soběchleby

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2020 dotaci z Programu na podporu JSDH 2020 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Z této dotace a naší spoluúčasti bylo pořízeno pro výjezdovou jednotku: 2 ks zásahových oděvů, 1 zásahová přilba a 2 páry zásahové obuvi.

Celková výše nákladů 31.581,-Kč

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 22.500,-Kč

OLK.png

Pořízení dopravního automobilu jednotky sboru dobrovolných hasičů Soběchleby

logo Olomoucký kraj

Obec Soběchleby podala žádost o dotaci na pořízení nového DA. Žádost byla podpořena z programu Ministerstva vnitra a dotace Olomouckého kraje. Z těchto dotací byl pořízen nový dopravní automobil značky IVECO DAILLY 5,2 t, jehož předání proběhlo 27. listopadu 2019 a tím bylo nahrazeno vozidlo AVIA A30.

Nově pořízený dopravní automobil je určen pro přepravu 9 osob. Díky novému automobilu budou vykonávány veškeré základní úkoly jednotek PO dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.  Chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

Olomoucký kraj finančně podpořil  částkou 100.000,-Kč

Ministerstvo vnitra finančně podpořil  částkou 450.000,-Kč

Celkové výdaje na akci 1.723.005,- Kč 

 

Oprava střechy budovy mateřské školy v Soběchlebích

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2019 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na Opravu střechy budovy mateřské školy v Soběchlebích.

Celkové výdaje na akci 1.078.921,- Kč 

Olomoucký kraj finančně podpořil  částkou 500.000,-Kč 

Obnova kulturního domu v Soběchlebích

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2019 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, DT4 dotaci na Obnovu kulturního domu v Soběchlebích.

Celkové výdaje na akci 1.646.844,29 Kč

Olomoucký kraj finančně podpořil  částkou 543.488,-Kč.

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Soběchleby

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2019 dotaci z Programu na podporu JSDH 2019 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické vybavení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. Z této dotace a naší spoluúčasti bylo pořízeno pro výjezdovou jednotku: 2 ks zásahových přileb, 14 ks zásahových rukavic, 2 ks zásahových bot,4 ks zásahových kompletů a 1 ks protipořezných kalhot.

Celková výše nákladů 94.973,-Kč

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 44.000,-Kč

Kanalizace Soběchleby - stoka AK

logo Olomoucký krajObec Soběchleby získala v roce 2018 dotaci na realizaci stavby „Kanalizace Soběchleby – stoka AK“ v souladu s dotačním programem „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018“, dotačním titulem č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“.

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 348.000,-Kč.

Územní plán Soběchleby

loga.pngObec Soběchleby získala v roce 2018 dotaci na realizaci projektu „Územní plán Soběchleby“.  Tato 1. etapa zpracování územního plánu Soběchleby zahrnovala vypracování návrhu územního plánu pro společné jednání.

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 117.975,-Kč a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně přispělo částkou 117.975,-Kč.

Soběchlebské hody včera a dnes 2018

logo Olomoucký krajV roce 2018 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 40 000 Kč na částečnou úhradu výdajů akce " Soběchlebské hody včera a dnes - výročí 650 let obce. 

Soběchlebské  hody včera a dnes 2016

logo Olomoucký krajV roce 2016 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů na projekt "Soběchlebské hody včera a dnes 2016".

Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby

banner-opzp_fs_erdf_cmyk.jpgV roce 2015 byla obci Soběchleby poskytnuta dotace z operačního programu Životního prostředí. Dotace byla poskytnuta ve výši 7 555 075,20 Kč. Celkové výdaje činí 14 468 461,- Kč.

Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektu ZŠ v obci Soběchleby, které spočívají v zateplení obvodových a vodorovných konstrukcí, výměně otvorových výplní a zateplení střešního pláště.

Energetické úspory obecního úřadu v Soběchlebích

banner-opzp_fs_erdf_cmyk.jpgV roce 2015 byla, z operačního programu Životního prostředí, poskytnuta dotace na projekt Energetické úspory obecního úřadu v Soběchlebích. Dotace byla poskytnuta ve výši 3 117 604,- Kč. Celkové výdaje činí 3 939 272,15 Kč.

Projekt je zaměřen na snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

Revitalizace okolí kulturního domu v Soběchlebích

logo rop_policie.jpgObec Soběchleby uspěla v 58. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu revitalizace veřejného prostranství u kulturního domu. Projekt řeší parkoviště, odpočinkové místo, vybudování zpevněných ploch, osazení mobiliáře, sadové úpravy, napojení zpevněných ploch na kanalizaci a odlučovače ropných látek.

Realizací projektu vznikne kvalitní veřejné prostranství vyhovující všem normám a předpisům. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu obce, efektivně využít předmětné území, zlepšit podmínky pro příliv investic a tím i práce a zvýšit kvalitu života obyvatel. Realizace projektu proběhla v roce 2015.

Soběchlebské hody včera a dnes 2015

logo Olomoucký krajV roce 2015 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů na projekt "Soběchlebské hody včera a dnes 2015".

Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích

logo Olomoucký krajV roce 2015 byl realizován projekt s názvem: „Bezpečnostní dopravní značení u ZŠ Soběchleby“, tento projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Neinvestiční příspěvek z programu Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích činí 12 947 Kč. Celkové náklady jsou 25 894 Kč.

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji pro rok 2014

logo Olomoucký krajV roce 2014 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje - Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji pro rok 2014 ve výši Kč 20.000 na částečnou úhradu nákladů na projekt Soběchlebské hody včera a dnes 2014,celkové náklady projektu byly 42 262 Kč.

Vybavení JSDH

logo Olomoucký krajV roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši Kč 15.000 na nákup věcného vybavení JSDH, tento finanční příspěvek byl použit na zakoupení zásahových přileb a hasičských kukel v celkové hodnotě Kč 32.002.

Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2013

logo Olomoucký krajV roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje - Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2013 ve výši Kč 80.000 na částečnou úhradu nákladů na projekt "645 let Soběchleby - 660 let Simře, celkové náklady projektu byly Kč 201.509.

V roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 24.000 Kč na vydání publikace k výročí 80.letům založení fotbalu v Soběchlebích.

logo Olomoucký krajVydání publikace

logo Olomoucký krajV roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 24.000 Kč na vydání publikace k výročí 80.letům založení fotbalu v Soběchlebích.

Revitalizace okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie

logo rop_policie.jpgObec Soběchleby připravila a podala začátkem roku 2008 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Záměrem projektu revitalizace prostoru centrální části obce je obnovit zahradu kolem kostela jako veřejně přístupný prostor s odpočinkovou a meditační částí, vybudovat zpevněné plochy kolem kostela pro potřeby provozu kostela a široké veřejnosti, vybudovat prvky oplocení a objekty drobné architektury, rekonstruovat stávající hlavní schodiště ke kostelu, odstranit boční schodiště, které bude nahrazeno novým prostorově vhodnějším schodištěm, vybudovat novou autobusovou zastávku v návaznosti na okolí kostela, také bude řešena stávající asfaltová plocha před hlavním schodištěm do kostela, čímž bude vyřešena problematika parkování.Projekt byl schválen Výborem Regionální rady k podpoře, výše dotace činí 6.308.695,-Kč.Cílem projektu je zajistit efektivnější využití veřejného prostranství obnovou infrastruktury a místní komunikace, vyřešit dopravně nebezpečný prostor, a tím zvýšit bezpečnost obyvatel pohybujících se u autobusové zastávky (osob procházejících, projíždějících vozidlem i na kole, parkujících, čekajících na autobus), vytvořit kvalitní prostředí pro setkávání občanů všech věkových kategorií a vytváření a navazování sociálních kontaktů.Realizace projektu proběhla v r. 2009

Počasí

Středa Zataženo 18/15 °C
Čtvrtek Oblačno 22/13 °C
Pátek Oblačno až zataženo s bouřkami 20/14 °C
Sobota Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/15 °C