Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Příspěvky a dotace > Příspěvky a dotace archiv

Příspěvky a dotace

Soběchlebské  hody včera a dnes 2016

V roce 2016 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů na projekt "Soběchlebské hody včera a dnes 2016".

 

   Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby

banner-opzp_fs_erdf_cmyk.jpgV roce 2015 byla obci Soběchleby poskytnuta dotace z operačního programu Životního prostředí. Dotace byla poskytnuta ve výši 7 555 075,20 Kč. Celkové výdaje činí 14 468 461,- Kč.

Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektu ZŠ v obci Soběchleby, které spočívají
v zateplení obvodových a vodorovných konstrukcí, výměně otvorových výplní a zateplení střešního pláště.

   Energetické úspory obecního úřadu v Soběchlebích

banner-opzp_fs_erdf_cmyk.jpgV roce 2015 byla, z operačního programu Životního prostředí, poskytnuta dotace na projekt Energetické úspory obecního úřadu v Soběchlebích. Dotace byla poskytnuta ve výši 3 117 604,- Kč. Celkové výdaje činí 3 939 272,15 Kč.

Projekt je zaměřen na snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

Revitalizace okolí kulturního domu v Soběchlebích

Obec Soběchleby uspěla v 58. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu revitalizace veřejného prostranství u kulturního domu. Projekt řeší parkoviště, odpočinkové místo, vybudování zpevněných ploch, osazení mobiliáře, sadové úpravy, napojení zpevněných ploch na kanalizaci a odlučovače ropných látek.

Realizací projektu vznikne kvalitní veřejné prostranství vyhovující všem normám a předpisům. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu obce, efektivně využít předmětné území, zlepšit podmínky pro příliv investic a tím i práce a zvýšit kvalitu života obyvatel. Realizace projektu proběhla v roce 2015.rop_policie.jpg

 

 

Soběchlebské hody včera a dnes 2015

V roce 2015 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů na projekt "Soběchlebské hody včera a dnes 2015".

 

Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích

V roce 2015 byl realizován projekt s názvem: „Bezpečnostní dopravní značení u ZŠ Soběchleby“, tento projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Neinvestiční příspěvek z programu Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích činí
12 947 Kč. Celkové náklady jsou 25 894 Kč.

 

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji pro rok 2014

V roce 2014 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje - Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji pro rok 2014 ve výši Kč 20.000 na částečnou úhradu nákladů na projekt Soběchlebské hody včera a dnes 2014,celkové náklady projektu byly
Kč 42 262.

 

Vybavení JSDH

V roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši Kč 15.000 na nákup věcného vybavení JSDH, tento finanční příspěvek byl použit na zakoupení zásahových přileb a hasičských kukel v celkové hodnotě Kč 32.002.

 

Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2013

V roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje - Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2013 ve výši Kč 80.000 na částečnou úhradu nákladů na projekt "645 let Soběchleby - 660 let Simře,
celkové náklady projektu byly Kč 201.509.

V roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 24.000 Kč na vydání publikace k výročí 80.letům založení fotbalu v Soběchlebích.

 

Vydání publikace

V roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 24.000 Kč na vydání publikace k výročí 80.letům založení fotbalu v Soběchlebích.

 

Revitalizace okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie

Obec Soběchleby připravila a podala začátkem roku 2008 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Záměrem projektu revitalizace prostoru centrální části obce je obnovit zahradu kolem kostela jako veřejně přístupný prostor s odpočinkovou a meditační částí, vybudovat zpevněné plochy kolem kostela pro potřeby provozu kostela a široké veřejnosti, vybudovat prvky oplocení a objekty drobné architektury, rekonstruovat stávající hlavní schodiště ke kostelu, odstranit boční schodiště, které bude nahrazeno novým prostorově vhodnějším schodištěm, vybudovat novou autobusovou zastávku v návaznosti na okolí kostela, také bude řešena stávající asfaltová plocha před hlavním schodištěm do kostela, čímž bude vyřešena problematika parkování.Projekt byl schválen Výborem Regionální rady k podpoře, výše dotace činí 6.308.695,-Kč.Cílem projektu je zajistit efektivnější využití veřejného prostranství obnovou infrastruktury a místní komunikace, vyřešit dopravně nebezpečný prostor, a tím zvýšit bezpečnost obyvatel pohybujících se u autobusové zastávky (osob procházejících, projíždějících vozidlem i na kole, parkujících, čekajících na autobus), vytvořit kvalitní prostředí pro setkávání občanů všech věkových kategorií a vytváření a navazování sociálních kontaktů.Realizace projektu proběhla v r. 2009.rop_policie.jpg

 

 

Počasí

Středa Oblačno 28/17 °C
Čtvrtek Oblačno 25/14 °C
Pátek Oblačno až zataženo s trvalým deštěm 29/18 °C
Sobota Oblačno 26/18 °C