Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby

Spolky a kluby

SPOLKOVÝ ŽIVOT V SOBĚCHLEBÍCH

Naše obec žije bohatým společenským životem, jehož součástí je zachování lidových tradic. V každém roce naši hasiči při zahájení masopustu v různých převlecích a maskách vodí medvěda v masopustním průvodu obcí. V období Velikonočních svátků po odletu zvonů chodí kluci po celé vesnici „klapotat“. Také fotbalisté TJ Sokol přispívají každým rokem k udržování lidových tradic postavením a slavnostním kácením májky. Své místo ve společenském životě obce mají pravidelné, velmi oblíbené, předvánoční výstavy ručních prací a výrobků. K největším svátkům v obci patří srpnové „Hody“ zasvěcené patronce našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V naší obci pracuje 9 neziskových organizací a 1 volné sdružení: TJ Sokol, sbor dobrovolných hasičů, český svaz včelařů, rybářský spolek, myslivecký spolek Hubert, honební společenstvo Soběchleby-Radotín, sdružení rodičů a přátel školy, skupina mladých Plši, sdružení rodin Spolčo a volné sdružení seniorů.
TJ Sokol se velmi aktivně zapojuje do společenského dění v obci jako jsou například májové oslavy, hodové slavnosti či ukončení roku. Mnoho času také věnují úklidu a údržbě budovy šaten, víceúčelovém areálu výletiště a fotbalovému hřišti.
Na stejnou úroveň však můžeme zařadit i činnost sboru dobrovolných hasičů. Příkladná je zejména jejich práce s nejmladší generací. Každým rokem se účastní okresní soutěže Plamen a všech okresních a oblastních soutěží v požárním sportu. Počátkem září pravidelně pořádají oblastní soutěž mladých hasičů v požárním útoku, kterého se účastní na 60 sborů. Soutěž je velmi oblíbená a má vysokou úroveň. Jejich úspěšnou a v obci oblíbenou akcí je také každoroční lednový hasičský bál. SDH pomáhá obci na všech úsecích. Pořádají vodění medvěda, spolupracují při májových a hodových slavnostech, i při budování v obci.                Velmi záslužná je práce našich včelařů, kteří i přes různá onemocnění včelstev dále pokračují v bohulibé činnosti. Zde vidíme největší problém v příliš vysokém průměrném věku členské základny.
Aktivní jsou také rybáři, kteří se starají o okolí biologických rybníků a vodní nádrže Makča. Pravidelně každým rokem v červnu pořádají na vodní nádrži Makča rybářské závody. Vlastními silami si pro svou spolkovou činnost zde zbudovali rybářkou boudu.
Sdružení rodičů a přátel školy pomáhá zejména základní a mateřské škole při naplňování jejich povinností, při zlepšování prostředí ve školních budovách a celém školském areálu. Pravidelně pořádají dětský karneval, den dětí nebo školní akademie.
Radost máme z dospělých z řad učitelů, rodičů, dětí, i dalších, kteří svůj volný čas věnují a pořádají v rámci skupiny Plši pro ně zábavná a soutěžní odpoledne ve venkovním sportovním areálu, v tělocvičně a na své táborové základně v Dolních Nětčicích.
Mysliveckému spolku Hubert byla v roce 2011 pronajata honitba, čímž se oživila jejich činnost a v současné době jsou velmi aktivní. Členové spolku se starají o pořádek v mysliveckém areálu a jeho okolí a pomáhají při výsadbě stromů v obecním lese.

 

  

hřiště Soběchleby

 

 

 

 

25. 5. Viola

Zítra: Filip

Přehraj si poslední hlášení obecního rozhlasu.
Zavolej
na telefonní číslo:
727 900 415

Kalendář akcí 2017

Nařízení obce

Ceník půjčovného

cenik.jpg

Provozní doba místních provozoven a ordinační hodiny

Seznam programů KT

television-44002_640.png

Svoz odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá liché středy 1 x za 14 dní.

Propagační materiál

Na obecním úřadě si můžete zakoupit následující propagační materiál vydaný k příležitosti oslav 645 let obce Soběchleby a 660 let osady Simře: 
pohlednice - 5,-Kč
publikace - 90,-Kč
CD z oslav - 50,-Kč
CD z historie obce - 30,-Kč

 

 

 

Návštěvnost stránek

209327
TOPlist